Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách

 

Údaje nezletilého pacienta

Jméno a příjmení:                                                                             Narozen dne  :

Adresa trvalého pobytu :                                                                 

 

Údaje zákonného zástupce (rodiče)

Jméno a příjmení :                                                                            Narozen dne  :

Kontakt  /telefon, mail/ :

 

Jako zákonný zástupce výše uvedeného nezletilého pacienta, určuji v souladu se zákonem o zdravotních službách oprávněnou osobu, která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta od níže uvedeného poskytovatele zdravotních služeb.

 

Oprávněná osoba :

 

Jméno a příjmení :

Adresa trvalého pobytu :

Narozen dne  :

 

Současně určuji, že tato osoba může – nemůže nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si výpisy či kopie této dokumentace.

 

Informace o zdravotním stavu pacienta mohou být sdělovány :

  • osobně
  • telefonicky (pro případ telefonické komunikace je oprávněn lékař sdělit informace pouze, pokud mu bude sděleno zákonným zástupcem zvolené heslo, které je :

……………………………………………

Současně určuji, že tato osoba má – nemá právo být přítomna při poskytování zdravotní péče pacientovi, pokud to charakter daného výkonu a právní předpisy umožňují.

 

Údaje poskytovatele

Název (firma) :

Adresa zdravotnického zařízení :

IČ :

Obor poskytovaných zdravotních služeb : praktický lékař pro děti a dorost

 

V ……………………. Dne …………………….                                          

                                                                                              …………………………………….

                                                                                                 podpis zákonného zástupce

 

Potvrzuji přijetí, zakládám do zdravotní dokumentace nezletilého pacienta.

 

V ……………………. Dne …………………….

                                                                                              …………………………………….

                                                                                                                podpis lékaře